เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์พบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือโอกาสความร่วมมือระหว่างกัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 150 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมต้อนรับนายโจนาทาน เดล คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และนางอะแมนดา เจนแม็กดอนัลด์ ภริยา เข้าเยี่ยมคารวะนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ เพื่อแสวงหาโอกาสความร่วมมือและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และจังหวัดขอนแก่นที่มีมายาวนาน โดยนิวซีแลนด์ได้มีส่วนช่วยก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่นและช่วยก่อสร้างตึกเรียนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งยังได้ร่วมก่อตั้งสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute) อีกด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงการเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน 2567 ซึ่งไทยและนิวซีแลนด์เห็นพ้องให้ยกระดับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งขอนแก่นมีชื่อเสียงทางด้านอาหารและวัฒนธรรม ทั้งยังมีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Fun Run เมื่อปีที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ เห็นว่าความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดขอนแก่นที่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม แต่ยังมีรายได้เป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดขอนแก่น

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ