หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2567

| 244 view

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ได้ร่วมต้อนรับนางสาวปิง กิดนิกร เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะที่มาเยี่ยมคารวะนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้หารือข้อราชการร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแคนาดาและจังหวัดเชียงใหม่ในด้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ