สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2567

| 291 view

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยได้ออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางประเภทต่าง ๆ การรับรองเอกสารสัญชาติและนิติกรณ์ และงานคุ้มครองคนไทยซึ่งเป็นภารกิจของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และร่วมมอบสิ่งของบริจาคแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ