ประเทศ เอกวาดอร์ ประกาศสภาวะฉุกเฉินระดับชาติ 60 วัน

ประเทศ เอกวาดอร์ ประกาศสภาวะฉุกเฉินระดับชาติ 60 วัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2567

| 1,061 view
ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย
 
ประเทศ เอกวาดอร์ 🇪🇨 ประกาศสภาวะฉุกเฉินระดับชาติ 60 วัน
เคอร์ฟิวระหว่าง 23.00 - 05.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 7 มีนาคม 2567

ขอให้คนไทย หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง ไปประเทศเอกวาดอร์ในช่วงดังกล่าว
หากจำเป็นต้องเดินทาง ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง (กรุง Quito และ เมือง Guayaquil)

*ข้อมูลติดต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา*
Hotline(กรณีเหตุฉุกเฉิน) +51 940 383 185
Facebook Thaiembassylima
 
23-1-67
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ