หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงจุดยืนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงจุดยืนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2567

| 362 view

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ได้เข้าร่วมการถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยผู้ร่วมพิธีกว่า 1,000 คน ซึ่งได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ฯ พร้อมแปรอักษรเป็นรูปหัวใจ ฟ้อนเล็บรำถวาย ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า" และกล่าวคำถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" เพื่อร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และชาวเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ