หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2567

| 553 view
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ได้เข้าพบหารือกับนางสาวอุไรวรรณ ปล้องไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต โดยได้แนะนำตัวและแสดงความพร้อมในการร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ อนึ่ง สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ได้ร่วมกับชมรมศิลปะขจร โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ นำศิลปินในชมรมฯ มาวาดรูปบริเวณผนังของสำนักงานฯ เพื่อเป็นจุดเช็คอินและถ่ายภาพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามารับบริการอย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ