อธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบหารือกับ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

อธิบดีกรมการกงสุล เข้าพบหารือกับ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 864 view
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วย พ.ต.อ. เพลิน กลิ่นพยอม รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าพบหารือกับนาย Keiichi IWAMOTO อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อย้ำความพยายามของฝ่ายไทยที่จะลดจำนวนคนไทยที่พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay) และลักลอบทำงานผิดกฎหมาย ในญี่ปุ่น โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยในการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นขอบคุณฝ่ายไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และเสนอให้ฝ่ายไทยพิจารณามอบหมายให้มีผู้แทนฝ่ายตำรวจประจำญี่ปุ่นเพื่อความสะดวกในการประสานงาน/แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ