ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 725 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

           อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

           กระทรวงการต่างประเทศจะขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ออกไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

           นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร_พัทยา.pdf