หมายเลขฉุกเฉิน!! สำหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือฯ ในสาธารณรัฐซูดาน

หมายเลขฉุกเฉิน!! สำหรับการติดตามให้ความช่วยเหลือฯ ในสาธารณรัฐซูดาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 639 view
 ข่าวกรมการกงสุลเพื่อคนไทย: 19 เมษายน 2566
 
หมายเลขฉุกเฉิน!!
สำหรั
บการติดตามให้ความช่วยเหลือคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐซูดาน
 
📞 096-352-0513
📞 096-165-7120
📞 096-352-9015
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ