เยือนถิ่นเมืองตรังครั้งแรก ทีมงาน ‘กงสุลสัญจร’ ซึ้งใจได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

เยือนถิ่นเมืองตรังครั้งแรก ทีมงาน ‘กงสุลสัญจร’ ซึ้งใจได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 102 view

กรมการกงสุลจัดหน่วยบริการทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. 67 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวตรังและจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำพาสปอร์ต ซึ่งสำนักงานใกล้ที่สุด คือ นครศรีธรรมราช อยู่ห่างออกไปประมาณ 125 กม.

พี่น้องชาวตรังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีผู้มาใช้บริการตลอด 4 วัน รวม 3,351 คน หรือเฉลี่ยวันละ 838 คน ทีมงานอุ่นใจหายเหนื่อยด้วยคำชื่นชมบริการที่สะดวกและรวดเร็ว การให้บริการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความเอื้อเฟื้อสถานที่จากเทศบาลนครตรัง และการสนับสนุนต่าง ๆ จากทางจังหวัด กรมการกงสุลจึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กรมการกงสุลจัดหน่วยบริการพาสปอร์ตเคลื่อนที่ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยโปรดติดตามรายละเอียดการจัดโครงการกงสุลสัญจรตลอดทั้งปี ได้ที่ เว็บไซต์ www.consular.go.th และ Facebook กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ