ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.พ. 2567

| 1,347 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

 

             อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ โดยกำหนดวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น   

             บัดนี้ การสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศ ดังนี้

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
             รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

        

วัน-เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

              กระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 256ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน_ลูกจ้างชั่วคราว.pdf