เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างชั่วคราว”

เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างชั่วคราว”

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 175 view
เปิดรับสมัคร “ลูกจ้างชั่วคราว"
 
1) ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เมืองพัทยา
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/14-5-67-1...
 
2) ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต
- ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/14-5-67-2...
 
3) ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สระแก้ว
- ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://consular.mfa.go.th/th/content/14-5-67-3...
 
**เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 (ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.)
สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ : https://consular.thaijobjob.com
 
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02 203 5000 ต่อ 33125 ในวันและเวลาทำการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ