ขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ เฮติ

ขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคนไทย จากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ เฮติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2567

| 343 view
📌 สำหรับคนไทยในประเทศเฮติ
🏢 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
☎️+52 55 2564 2662

Facebook: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก

📌 สำหรับญาติในประเทศไทย
🏢 กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุล
☎️ 02 575 1048 (ในวันและเวลาราชการ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ