อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือกับรองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อหารือเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานสัญชาติและนิติกรณ์

อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือกับรองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อหารือเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 339 view

อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือกับรองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อหารือเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพงานสัญชาติและนิติกรณ์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พบหารือกับนายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมืองานสัญชาติและนิติกรณ์ รวมถึงการพัฒนาเอกสารราชการ 2 ภาษาเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุลและกรมการปกครอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
….......................................................

Director-General of the Department of Consular Affairs meets with Deputy Director-General of the Department of Provincial Administration to enhance the effectiveness of legalization service

On 13 November 2023, Mr. Rooge Thammongkol, Director-General of the Department of Consular Affairs, met with Mr. Banchob Chantarat, Deputy Director-General of the Department of Provincial Administration, to discuss and exchange views on legalization service in Thailand and pave ways for future cooperations, especially the possibilities of improving official documents in English to further respond to the public’s need. On this occasion, both parties reiterate the importance of the cooperation between the Department of Consular Affairs and the Department of Provincial Administration in enhancing the effectiveness of providng service and facilitaing Thai people.
 
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ