ออท.อิตาลี/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ภูเก็ต

ออท.อิตาลี/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2567

| 858 view
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายเปาโล ดิโอนิซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยได้หารือกันในประเด็นการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระดับประชาชน ทั้งนี้ ฝ่ายอิตาลีเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจเรือยอร์ช ซึ่งมีบริษัทอิตาลีหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญและสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้ อนึ่ง ในการหารือมีผู้แทนจากฝ่ายไทยเข้าร่วม อาทิ พันตำรวจเอก เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  และจากฝ่ายอิตาลี ได้แก่ นาย Francesco Pensato กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ณ จังหวัดภูเก็ต และนาย Federico Cardini ประธานหอการค้าไทย-อิตาเลียน
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ