ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จันทบุรี เมืองพัทยา ภูเก็ต

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จันทบุรี เมืองพัทยา ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,667 view