สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 697 view

      จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธี ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระโสภณวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ