อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือผู้แทนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหนังสือเดินทางของไทย

อธิบดีกรมการกงสุลพบหารือผู้แทนองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหนังสือเดินทางของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 146 view
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 10.15-11.15 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล นำคณะผู้แทนไทยพบหารือกับนาย Guillermo Lovino, Head of Africa and Asia Pacific Unit, Technical Cooperation Bureau (TCB) และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเอกสารเดินทางของ ICAO ในช่วงการประชุม The Symposium and Exhibition on the ICAO Traveller Identification Programme (TRIP) สมัยที่ 18 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของไทยซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2569 โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาและใช้งานหนังสือเดินทางรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศที่มีความตกลงร่วมกัน

กรมการกงสุลมุ่งพัฒนาระบบและงานบริการหนังสือเดินทางให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย เพื่อพี่น้องคนไทยได้รับบริการที่เป็นเลิศ ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ