อธิบดีกรมการกงสุลนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม TRIP18 ในกรอบ ICAO ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อมุ่งพัฒนางานหนังสือเดินทาง

อธิบดีกรมการกงสุลนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม TRIP18 ในกรอบ ICAO ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อมุ่งพัฒนางานหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 690 view
นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The Symposium and Exhibition on the ICAO Traveller Identification Programme (TRIP) สมัยที่ 18 ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย. 2566 ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา จัดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนางานหนังสือเดินทาง ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน และระบบคัดกรองและเชื่อมโยงข้อมูลผู้โดยสารเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ในการเดินทางระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้พบหารือกับนาย Christoffer Bonn, Chief Specialist in Biometrics, Finnish Immigration Service ของฟินแลนด์ และนางสาว Anouk Cartrysse, Research & Development Advisor, Ministry of the Interior and Kingdom Relations ของเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับโครงการนำร่องการใช้หนังสือเดินทางดิจิทัลซึ่งทั้งสองประเทศได้ริเริ่มใช้เป็นประเทศแรก ๆ ในโลก รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและใช้หนังสือเดินทางดิจิทัลกับประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ อธิบดีฯ ได้พบหารือกับนาย Xu Xiaodong รองผู้อำนวยการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีน เกี่ยวกับงานหนังสือเดินทางและความร่วมมือด้านการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทย

การประชุม TRIP18 เป็นเวทีสำหรับบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับบริการหนังสือเดินทางและการบริหารจัดการพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่มาจัดแสดงและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่หนังสือเดินทางและระบบยืนยันตัวตนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยอธิบดีและคณะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมที่น่าสนใจจากหลายบริษัทที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ของไทย ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2569
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ