ประกาศกรมการกงสุลเรื่่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกและปรับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุลเรื่่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกและปรับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2566

| 1,087 view

ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์โดยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์รวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และกำหนดยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานไม่เกินวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น 

กรมการกงสุลขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และปรับวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศกรมการกงสุล ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมฯ_ขยายเวลาและปรับคุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษาของ_พนง.จ้างเหมา.pdf