ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2566

| 3,521 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล       

                        

 

                   อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 17 มีนาคม 2566 นั้น

                   กรมการกงสุลจะขยายระยะเวลากำหนดการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครออกไปจนถึง วันที่ 28 เมษายน 2566 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป

                  

 

เอกสารประกอบ

ประกาศฯ_ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf