กงสุลสัญจรกลับมาเยือนถิ่นอันดามันที่ “สตูล”

กงสุลสัญจรกลับมาเยือนถิ่นอันดามันที่ “สตูล”

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.พ. 2566

| 2,862 view
กงสุลสัญจรกลับมาเยือนถิ่นอันดามันที่ “สตูล”

ทำพาสปอร์ต จังหวัดสตูล
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล

📌 อายุ 20 ปีขึ้นไป : ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและพาสปอร์ตเล่มเดิม
📌 อายุต่ำกว่า 20 ปี : บิดาและมารดาจะต้องมาด้วย

หมายเหตุ
- ให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมเล่มทูต /ราชการ / ฮัจญ์ / พระภิกษุ)
- ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (เล่ม 10 ปี) และ 1,000 บาท (เล่ม 5 ปี)
- ส่งเล่มทางไปรษณีย์ (EMS) โดยมีค่าบริการ 40 บาท (ใช้เวลา 3 - 5 วันทำการ)
 
*สแกน QR Code เพื่อดูเอกสารที่ต้องใช้และเตรียมมาให้พร้อม สแกนได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ