notice/ประกาศ

notice/ประกาศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 29,470 view

Kindly be informed that the process of documents re-examined will be taken 14 - 21 working days. In this regard, sorry for your in-convenint time.

เนื่องด้วยกองสัญชาติฯ ตรวจพบเอกสารปลอมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก กองสัญชาติฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานต้นเรื่องเอกสารแล้ว เห็นพ้องร่วมกันที่จะทำการตรวจสอบเอกสาร ขออภัยในความไม่สะดวก