หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง

หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.พ. 2567

| 28,848 view
    


หลักเกณฑ์การตรวจลงตราแก่คนต่างด้าวที่เดินทาง
มาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง

✈   หลักเกณฑ์


  กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ให้ผู้เดินทาง
    ที่มาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง ต้องปฏิบัติดังนี้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ
    เขตติดโรคไข้เหลือง จะต้องมีใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ใบสำคัญ
    รับรองนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ภายหลังการฉีดวัคซีนแล้ว 10 วัน ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีพ
    ในรายที่มีการฉีดวัคซีนซ้ำภายในเวลา 10 ปี นับจากการฉีดวัคซีนครั้งแรกจะเริ่มมีผลใช้ได้
    นับตั้งแต่วันที่ฉีดวัคซีน ถ้าผู้เดินทางผู้ใดไม่มีใบสำคัญรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
    ดังกล่าว ผู้นั้นอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง และให้อยู่ในระหว่างกักกันตัว
    (Quarantine) มีกำหนด 6 วัน
  คนต่างด้าวที่เดินทางมาจากประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองจะต้องแสดงเอกสาร เรียกว่า
    “เอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง” (International Health Certificate
    on Yellow Fever Vaccination) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
    จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ (ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท
    รวมทั้งผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการด้วย)
  สำหรับบุคคลทั้ง 42 ประเทศดังกล่าว กรณีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศอื่นที่มิใช่เป็นเขตติดโรค
    ไข้เหลือง หรือมิได้เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในรายชื่อเขตติดโรคไข้เหลือง ไม่จำเป็นต้องใช้
    ใบรับรองInternational Health Certificate มาแสดงประกอบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา
    ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ทั้งนี้ ควรเตรียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือเอกสารอื่นใด
    ที่แสดงว่าตนมิได้พำนักอยู่ในประเทศเขตติดโรคไข้เหลืองมาแสดงต่อเจ้าพนักงานตรวจคน
    เข้าเมือง ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันปัญหาความไม่สะดวก
    อันอาจจะเกิดขึ้น
 

รายชื่อประเทศ / ดินแดนที่ เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง
1 สาธารณรัฐโบลิเวีย
     (Republic of Bolivia) 
2 สาธารณรัฐเอกวาดอร์
    (Republic of Ecuador)
3 สาธารณรัฐปานามา
    (Republic of Panama)
4 สาธารณรัฐเวเนซุเอลา
    (Republic of Venezuela)
5 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
    (Federative Republic of Brazil)
6 ดินแดนเฟรนช์เกียนา
    (French Guiana)
7 สาธารณรัฐเปรู
    (Republic of Peru)
8 สาธารณรัฐโคลอมเบีย
    (Republic of Colombia)
9 สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
    (Cooperative Republic of Guyana)
10 สาธารณรัฐซูรินาเม
    (Republic of Suriname)
11 สาธารณรัฐแองโกลา
    (Republic of Angola)
12 สาธารณรัฐบุรุนดี
    (Republic of Burundi)
13 สาธารณรัฐชาด
    (Republic of Chad)
14 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
    (Republic of Equatorial Guinea)
15 สาธารณรัฐแกมเบีย
    (Republic of the Gambia)
16 สาธารณรัฐกินีบิสเซา
    (Republic of Guinea Bissau)
17 สาธารณรัฐมาลี
    (Republic of Mali)
18 สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
    (Federal Republic of Nigeria)
19 สาธารณรัฐเซเนกัล
    (Republic of Senegal)
20 สาธารณรัฐซูดาน
    (Republic of the Sudan)
21 สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
    (Republic of South Sudan)
22 สาธารณรัฐเบนิน
    (Republic of Benin)
23 สาธารณรัฐแคเมอรูน
    (Republic of Cameroon)
24 สาธารณรัฐคองโก
    (Republic of the Congo)
25 สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
     (Federal Democratic Republic of Ethiopia)
26 สาธารณรัฐกานา
    (Republic of Ghana)
27 สาธารณรัฐเคนยา
    (Republic of Kenya)
28 สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
    (Islamic Republic of Mauritania)
29 สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน
    (Republic of Sierra Leone)
30 สาธารณรัฐโตโก
    (Republic of Togo)
31 ประเทศบูร์กินาฟาโซ
    (Burkina Faso)
32 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    (Central African Republic)
33 สาธารณรัฐโกตดิวัวร์
    (Republic of Cote d'Ivoire)
34 สาธารณรัฐกาบอง
    (Gabonese Republic)
35 สาธารณรัฐกินี
    (Republic of Guinea)
36 สาธารณรัฐไลบีเรีย
    (Republic of Liberia)
37 สาธารณรัฐไนเจอร์
    (Republic of Niger)
38 สาธารณรัฐยูกันดา
    (Republic of Uganda)
39 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
    (Democratic Republic of Congo)
40 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
    (Republic of Trinidad and Tobago)
41 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
    (Argentine Republic)
42 สาธารณรัฐปารากวัย
    (Republic of Paraguay)