หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ตามประเภทของการตรวจลงตรา

หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ตามประเภทของการตรวจลงตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 16,514 view