โครงการคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของคนไทยในต่างประเทศ

โครงการคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของคนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 8,178 view

สหวิชาชีพฯ

เป็นการจัดกิจกรรมดูแล คุ้มครองและเสริมสร้างความเข้มแข็ง อาทิ การให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต และการฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น ให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายที่มีชุมชนไทยพำนักอยู่เป็นจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่มีคนไทยตกทุกข์เป็นจำนวนมาก โดยบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2563

เอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

   ปากีสถาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2562

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสหวิชาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ญี่ปุ่น

    จีน

    เมียนมา

เอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

   ศรีลังกาและมัลดีฟส์

    อินเดีย

อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

   เม็กซิโก

    ออสเตรเลีย

    แคนาดา

ยุโรป

    คาซัคสถาน

    นอร์เวย์

    สวีเดน

    เยอรมนี

    จอร์เจีย

     รัสเซีย

    ออสเตรีย

     ฝรั่งเศส

     สเปน

    ฟินแลนด์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปี 2561