สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท. ประจำปี งปม. 2566 (ต.ค. 65- มี.ค. 66)

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท. ประจำปี งปม. 2566 (ต.ค. 65- มี.ค. 66)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2566

| 11,970 view

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ประจำปี งปม. 2566 (จำแนกรายประเภท) (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุ: สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ประจำปี งปม. 2566 (จำแนกรายประเภท) (ข้อมูล ต.ค. 65 -มี.ค. 66) ทั้งนี้ ไม่นับรวมการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Hotline/ โทรศัพท์กลางและอีเมลของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานค้าและเศรษฐกิจไทยทั่วโลก เนื่องจากเป็นเพียงการโทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอคำแนะนำ/ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 212,325 ครั้ง

(สถานะข้อมูล ณ เมษายน 2566)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตปท._ประจำปี_งปม._2566_(ต.ค._65-_มี.ค._66)