สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 209,648 view

กองสัญชาติและนิติกรณ์

วันทำการ
เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์
ที่อยู่
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 อาคารกรมการกงสุล ชั้น 3
โทรศัพท์
094-485-5116
โทรสาร
02 - 575 - 1054
แผนที่

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ ปทุมวัน

ที่อยู่
ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์
02 219 3181
โทรสาร
02 219 3183
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

วันทำการ
เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เลขที่ 333/102 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์
038 - 119- 638
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ที่อยู่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 1 อาคารรวงผึ้ง 2
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์
053 - 112 - 748
โทรสาร
053 - 112 - 764
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ที่อยู่
อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์
045 - 344 - 581 ถึง 82
โทรสาร
045 - 344 - 646
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

ที่อยู่
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
074 - 326 - 510
แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ที่อยู่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์
085-911-4193, 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083
โทรสาร
076-222-082
แผนที่