ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 13,657 view

เอกสารประกอบ

services-20160609-154704-828376