จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (สถานะข้อมูล ณ มกราคม 2566)

จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2565 (สถานะข้อมูล ณ มกราคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 22,088 view

จำนวนคนไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2564

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

(สถานะข้อมูล ณ มกราคม 2566)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

จำนวนคนไทยในต่างประเทศ_ประจำปี_2565_(สถานะ_ณ_มกราคม_2566)