คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 13,049 view

เอกสารประกอบ

services-20160609-155502-681777