หนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง

โทรศัพท์ : 0 2572 8442
และ 0 2203 5000 ต่อ 32301
E-mail : [email protected]


Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ

จองคิวทำหนังสือเดินทาง
ออนไลน์
วิธีการลงทะเบียน
จองคิวออนไลน์
สถานที่ให้บริการ
หนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียม
ระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง
บันทึกหนังสือเดินทาง
(Endorsement)
คัดประวัติ
การถือหนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการ
หนังสือเดินทาง
เอกสารทำหนังสือเดินทาง
วิวัฒนาการหนังสือเดินทาง

26 พ.ย. 2562

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการผลิตและจัดส่งหนังสือเดินทาง

26 พ.ย. 2562

จองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

26 พ.ย. 2562

สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

30 ส.ค. 2562