ข่าว

ข่าว

ประกาศกรมการกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

11 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video Conference System) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

21 ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2563

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา เพื่อขยายเป็นส่วนบริการรับรองเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2563

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ (สาย LAN) เพื่อรองรับระบบรับรองนิติกรณ์เอกสารที่จะใช้ในพื้นที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ หรือตามที่ได้รับมอบหมายประจำกรมการกงสุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ และประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค

19 ส.ค. 2562