ข่าว

ข่าว

ประกาศกรมการกงสุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบการรับรองนิติกรณ์เอกสารของสำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน คลองเตย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการรับรองนิติกรณ์ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเครื่องใช้สำนักงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมและกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ และชั้น ๘ เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.พ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำนักงานของสำนักงานเลขานุการกรมและกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๗ และชั้น ๘ เพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสื่อและสารสนเทศกงสุล

26 ม.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

11 ส.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video Conference System) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ค. 2563

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ และเพชรบุรี

21 ก.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ก.ค. 2563