ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

ประมวลภาพภารกิจ/กิจกรรมของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2555

8 ต.ค. 2555

ประมวลภาพภารกิจ/กิจกรรมของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

10 ก.ย. 2555

ข่าวสารนิเทศ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ที่ 07/2555

29 ส.ค. 2555

ข่าวสารนิเทศ 06/2555 สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่

22 ส.ค. 2555

ประมวลภาพภารกิจ/กิจกรรมของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

9 ส.ค. 2555

ประมวลภาพภารกิจ/กิจกรรมของสำนักงานหนังสือเดินทางฯเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2555

12 ก.ค. 2555

ข่าวสารนิเทศงานสัญชาติและนิติกรณ์เชียงใหม่ ที่ 4/2555

11 ก.ค. 2555

ข่าวสารนิเทศสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ที่ 05/2555

11 ก.ค. 2555

ประมวลภาพภารกิจ/กิจกรรมของสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2555

30 มิ.ย. 2555