ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

23 ก.พ. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

22 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567

22 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงจุดยืนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

21 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองออสติน รัฐเท็กซัส (Chiang Mai - Austin Sister Cities)

9 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2567

9 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

9 ก.พ. 2567

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศรับพระราชทานโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ

2 ก.พ. 2567

จังหวัดเชียงใหม่ - ฮอกไกโด ครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

2 ก.พ. 2567