ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมให้การต้อนรับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ ประจำรัฐกลันตัน และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ประเทศมาเลเซีย

27 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

27 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27 มิ.ย. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

27 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา ร่วมลงนามเป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอเมืองสงขลา

27 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

27 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ และการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพฯ และคณะ

27 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2567

27 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สงขลา เข้าร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ จังหวัดสงขลา

22 เม.ย. 2567