ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ธ.ค. 2562

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562

18 ก.ย. 2562

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562

18 ก.ย. 2562

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จันทบุรี เมืองพัทยา ภูเก็ต

15 มี.ค. 2562

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

7 ม.ค. 2559

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

7 ม.ค. 2559

วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

19 ส.ค. 2558

วารสาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ภูเก็ต ประจำเดือน เมษายน 2558

12 มิ.ย. 2558

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2558 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จ.ภูเก็ต

12 มิ.ย. 2558