ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

10 ก.ค. 2567

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

9 ก.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมท่องเที่ยวตามเส้นทาง The Dragon Line (Smart Bus EV) ในเขตเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมกับคณะกงสุลใหญ่ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต จัดโดยบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน

8 ก.ค. 2567

ที่ปรึกษา (ฝ่ายบริหารและกงสุล) สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

5 ก.ค. 2567

กงสุลกิตติมศักดิ์ลักเซมเบิร์ก ณ จังหวัดภูเก็ต เข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

5 ก.ค. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงาน Kick off มหกรรม Street Food Good Health from Local to Global ณ Chartered Walking Street จังหวัดภูเก็ต

4 ก.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

26 มิ.ย. 2567

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าพบหารือรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

24 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 มิ.ย. 2567