ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

23 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ต

20 ก.พ. 2567

ออท.อิตาลี/ปทท. เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ.ภูเก็ต

12 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์บราซิล ณ จังหวัดภูเก็ต

9 ก.พ. 2567

ผู้แทนเมืองเยียนไถ เข้าเยี่ยมคารวะ ผวจ. ภูเก็ต

6 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนปี 2567

5 ก.พ. 2567

ผวจ.ภูเก็ตให้การต้อนรับ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ ออท.ฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวและปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและฝรั่งเศส

5 ก.พ. 2567

ผวจ.ภูเก็ตหารือกงสุลกิตติมศักดิ์ 14 ประเทศ สร้างความมั่นใจการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น

5 ก.พ. 2567

ออท.สเปนประจำประเทศไทย เข้าพบหารือกับ ผวจ.ภูเก็ต

5 ก.พ. 2567