ข่าว

ข่าว

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

เอกอัครราชทูตแคนาดาหารือผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและธุรกิจ

12 ก.ค. 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดสัมมนาประจำปี 2567 “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”

10 ก.ค. 2567

สำนักงานหนังเดินทางฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

5 ก.ค. 2567

หนังสือเดินทางขอนแก่น พบปะประชาชนอำเภอบ้านแฮด จัดกิจกรรมให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง และการเดินทางไปต่างประเทศ

24 มิ.ย. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

20 มิ.ย. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น มอบดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา เพื่อใช้ประโยชน์ตกแต่งโรงพยาบาลฯ

17 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ และผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการต่างประเทศ

14 มิ.ย. 2567

พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

7 มิ.ย. 2567

เอกอัครราชทูตจีนพบหารือผู้ว่าฯ ขอนแก่น ชูความเชื่อมโยงคมนาคม รถไฟความเร็วสูง และโอกาสเปิดเส้นทางบินตรงขอนแก่น - จีน

31 พ.ค. 2567