มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2565

| 78,054 view
มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)

- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ

-----------------------------------------

Entry Measures for Thai and Foreign Nationals (From 1 July 2022)

- Thailand Pass not required
- Upon arrival, please present certificate of vaccination or RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Medical insurance not required

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ