รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล และใช้บริการ ทำหนังสือเดินทาง 10 ปี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตรวจเยี่ยมกรมการกงสุล และใช้บริการ ทำหนังสือเดินทาง 10 ปี

9 เม.ย. 2564

10,892 view

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมการกงสุล รวมทั้งได้ใช้บริการทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่บรรลุนิติภาวะแล้ว นอกเหนือจากหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ซึ่งยังให้บริการตามปกติ


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล มอบนโยบาย และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินภารกิจสำคัญต่าง ๆ ได้แก่
- พัฒนาการงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3 รวมถึงแผนการให้บริการตู้ทำหนังสือเดินทางอัตโนมัติด้วย
- พัฒนาการงานตรวจลงตราระบบ e-Visa แบบไม่ต้องติดสติกเกอร์ (stickerless)
- งานสัญชาติและนิติกรณ์ ซึ่งปัจจุบัน นอกจากจุดให้บริการที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ยังมีจุดบริการที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองเตย เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา และกรมการกงสุลมีแผนที่จะขยายการให้บริการเพิ่มที่พัทยาและภูเก็ต
- งานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะระบบ e-Help ที่ใช้เก็บข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไทย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ การจัดระเบียบการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยและต่างชาติในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา รวมเกือบ 3 แสนคน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้วย


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ
“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

#กรมการกงสุล #กระทรวงการต่างประเทศ #การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #หนังสือเดินทาง10ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ