ทูตสเปนเยือนขอนแก่น ชูความร่วมมือด้านการศึกษาและโอกาสทางการค้า

ทูตสเปนเยือนขอนแก่น ชูความร่วมมือด้านการศึกษาและโอกาสทางการค้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 556 view

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ร่วมต้อนรับนายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการด้านการค้า การลงทุน และการเกษตรเข้าร่วมการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ เช่น การศึกษา การค้าการลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 ได้มีการจัดตั้งสภาหอการค้าสเปน - ไทย ซึ่งมีสมาชิกเป็นบริษัทชั้นนำกว่า 80 แห่ง มีศักยภาพที่จะขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนมายังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนเป็นแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนักศึกษาวิชาเอกภาษาสเปนกว่า 130 คน และวิชาโทกว่า 200 คน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาในประเด็น อาทิ โอกาสในการศึกษาและการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาสเปน ซึ่งมีประชากรกว่า 500 ล้านคน 

ประเทศไทยและสเปนมีความสัมพันธ์ทวิภาคีมายาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 นับแต่การลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ การค้าและการเดินเรือ ในปี ค.ศ. 1870 (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between the Kingdom of Siam and the Kingdom of Spain) และการเสด็จฯ ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 ซึ่งทางราชการสเปนได้ถวายการต้อนรับอย่างอบอุ่นระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม ค.ศ. 1897

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ