กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน

กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 1,455 view
กระทรวงการต่างประเทศเพิ่มความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน
 
กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวพร้อมกับลดระยะเวลาการพิจารณาการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่
 
(1) ลดเอกสารประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเหลือเพียง 6 รายการ ประกอบด้วย หน้าหนังสือเดินทาง รูปถ่าย บัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก เอกสารยืนยันที่อยู่ และหลักฐานทางการเงิน และ
(2) ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติการตรวจลงตราจาก 14 วันทำการเหลือ 7 วันทำการ
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและการพิจารณาอนุมัติการตรวจลงตรามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ