แวะมาทำพาสปอร์ต อย่าลืมแวะเยี่ยมชม “เฮือนโบราณ” 26 หลัง แลนด์มาร์คหน้าศาลากลาง สถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567

แวะมาทำพาสปอร์ต อย่าลืมแวะเยี่ยมชม “เฮือนโบราณ” 26 หลัง แลนด์มาร์คหน้าศาลากลาง สถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2567

| 656 view

แวะมาทำพาสปอร์ต อย่าลืมแวะเยี่ยมชม “เฮือนโบราณ” 26 หลัง แลนด์มาร์คหน้าศาลากลาง สถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทบ้านขอนแก่น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น เข้าร่วมหารือการบริหารจัดการบ้านโบราณ "เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น" ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ทั้งนี้ การจัดงานสงกรานต์ 2567 จะพิเศษและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อแสดงถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของประเพณีสงกรานต์ไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year festival) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage: ICH) ขององค์การยูเนสโก

ในโอกาสนี้ 
จังหวัดขอนแก่นมีแผนเชิญผู้แทนต่างประเทศมาเยือนจังหวัดและเยี่ยมชมประเพณีสงกรานต์ “เฮือนโบราณ วิถีไทบ้านขอนแก่น“ พร้อมนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสินค้าท้องถิ่นอีสาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้ว 4 รายการ ได้แก่


1. โขน (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2561)
2. นวดไทย (ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2562)
3. โนรา (ขึ้นทะเบียนในปี 2564)
4. สงกรานต์ (ขึ้นทะเบียนในปี 2566)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ