หัวหน้าสำนักงานฯ พบกงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่นในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2567

หัวหน้าสำนักงานฯ พบกงสุลใหญ่จีนประจำขอนแก่นในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 601 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะนางหลิว หงเหมย์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนและหารือการส่งเสริมความร่วมมือไทย-จีนในระดับท้องถิ่น

ซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานอย่างต่อเนื่องและโดยที่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนจะครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 สถานกงสุลใหญ่ฯ และจังหวัดขอนแก่นสามารถจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองร่วมกัน

นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงการให้บริการทำหนังสือเดินทางไทยของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ที่มีจำนวนผู้ร้องเฉลี่ย 400-500 รายต่อวัน แต่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และผู้ร้องจะได้รับเล่มหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการไทย-จีน (วีซ่าฟรี) จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ศกนี้ จะช่วยให้การเดินทางไปมาหาสู่กันในระดับประชาชนสะดวกยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายจึงหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเยือนไทยเป็นจำนวนมากและภาคอีสานสามารถเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ