ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2566

| 1,290 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

                        

                   อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล นั้น

                บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

                ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ของแต่ละสำนักงานฯ ไปรายงานตัว ณ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) ชั้น 3 ในวันที 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ ในวันเดียวกัน

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_1.pdf