ผู้ว่าฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พร้อมนำทีมสร้างเครือข่ายภาคเอกชนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน "ขอนแก่นโมเดล การสร้างเมืองอัจฉริยะ"

ผู้ว่าฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พร้อมนำทีมสร้างเครือข่ายภาคเอกชนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน "ขอนแก่นโมเดล การสร้างเมืองอัจฉริยะ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2567

| 560 view

ผู้ว่าฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พร้อมนำทีมสร้างเครือข่ายภาคเอกชนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อน "ขอนแก่นโมเดล การสร้างเมืองอัจฉริยะ"


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น รายงานตัวต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการขอนแก่นประจำเดือนมกราคม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม รวมถึงได้ร่วมปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดในการกวาดบ้านตัวเอง นอกจากนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เยี่ยมคารวะหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าศูนย์ทะเบียนจังหวัด แรงงานจังหวัด และคลังจังหวัดเพื่อแนะนำตัวและหารือประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางและการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ

ในเย็นวันเดียวกัน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟไฟ ครั้งที่ 9 ที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ว่าฯ ไกรสร กองฉลาด ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น (เคเคทีที) จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้นำชมรถรางต้นแบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำมาวิ่งรอบบึงแก่นนคร ซึ่งได้นำเข้าเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น โดยในอนาคต รอบบึงแก่นนครจะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และย่านธุรกิจการค้า ตามแนวคิด "ขอนแก่นโมเดล การสร้างเมืองอัจฉริยะ" (Khon Kaen Smart City)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ