กรมการกงสุลเปิดให้บริการ Call Center 24 ชมให้บริการด้านข้อมูลด้านกงสุล

กรมการกงสุลเปิดให้บริการ Call Center 24 ชมให้บริการด้านข้อมูลด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 76,245 view
           กรมการกงสุลในฐานะหน่วยงานที่มีการกิจในการคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยโดยตรง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 จึงได้ตั้งศูนย์บริการ CALL CENTER เบอร์ 025728442 แบบ 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มช่องทาง และประสิทธิภาพในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โดยการประสานงาน และติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
 
            โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลด้านการกงสุลทุกมิติแก่ประชาชนโดยเน้นการให้บริการเชิงรุก กล่าวคือ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศผ่านการให้บริการต่างๆ ประกอบด้วย การให้บริการตอบรับทางโทรศัพท์ การให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “Thaiconsular” ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ซึ่งออกแบบสำหรับงานด้านการกงสุลโดยเฉพาะ เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (Facebook) รวมถึงเป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลทั่วไปของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ศูนย์ดังกล่าวจะถูกยกระดับขึ้นเป็นศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติที่มีผลกระทบต่อชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา อาทิ การเกิดภัยพิบัติในต่างประเทศ สงครามความขัดแย้ง และโรคระบาด เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ