กรมการกงสุล เปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ"

กรมการกงสุล เปิดรับสมัคร "พนักงานจ้างเหมาบริการ"

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ต.ค. 2566

| 2,018 view
 ประกาศกรมการกงสุล
เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานเลขานุการกรม
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : เว็บไซต์ : consular.mfa.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” https://consular.mfa.go.th/th/content/6-10-66...

📩 ส่งเอกสารการสมัครได้ที่อีเมล : [email protected]
(ปิดการรับสมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ