อธิบดีกรมการกงสุล พร้องคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อธิบดีกรมการกงสุล พร้องคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ส.ค. 2566

| 513 view
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 66 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายดำรง พุฒตาล อดีต สว. และคณะเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ อ. สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 5 - 6 ส.ค. 66 ณ ศูนย์ OTOP และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก โดยเป็นการจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เป็นครั้งที่ 7 ในปีนี้

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เกี่ยวกับการจัดหน่วยให้บริการเพิ่มเติมแก่ประชาชนในพื้นที่ในอนาคต เพื่อรองรับผู้มาขอรับบริการซึ่งมีจำนวนมาก โดยกรมการกงสุลจะจัดหน่วยบริการจากสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา มาให้บริการครั้งต่อไปในวันที่ 26-27 ส.ค. 66
 
กรมการกงสุลได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการจัดหน่วยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งได้เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ