หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2567

| 283 view
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนปี 2567 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนปี 2567 ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา ณ ห้องเจ้าฟ้า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม เจ้าฟ้า

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ